Nasze przedszkole stara się przedstawić jak najbogatszą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu, ale także pieniędzy. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na wzbogacenie bazy przedszkola i uatrakcyjnienie pobytu dzieci w naszej placówce. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć, festynów;
  • sponsorowanie nagród za uczestnictwo w konkursach i różnych przedsięwzięciach;
  • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych);
  • doposażenie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, środki czystości, artykuły biurowe)
  • organizację spotkań, pogadanek, występów;
  • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Ponadto możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie, a także reklamy:

  • Na naszej stronie internetowej;
  • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola;
  • w innych materiałach (podziękowania i reklama na zebraniach z rodzicami);
  • prasa lokalna.

Sponsorzy mile widziani!

Wspierają nasze przedszkole:

Menu